face

Lucyna Kęcik-Krzemieniecka

doradca podatkowy nr wpisu 01623, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych – właściciel Kancelarii założonej w 1996 roku w Bydgoszczy

 specjalizuje się w reprezentowaniu podatników  w toku postępowań kontrolnych  podatkowych i skarbowych,

oraz

 postępowań sądowych prowadzonych przed Wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Specjalista z zakresu

- przepisów   postępowania i procedur podatkowych

- niemieckiego prawa podatkowego

Zadowolenie osoby, która powierzyła mi swój problem prawny jest celem, który osiągam dzięki mojemu zaangażowaniu, kompetencji, uczciwości, doświadczeniu, umiejętnościom i wytężonej pracy.

Gwarancję profesjonalizmu usług świadczonych przez doradców podatkowych stanowią obowiązki podnoszenia kwalifikacji zawodowych , zachowanie tajemnicy zawodowej i przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

Doradca podatkowy objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Zobacz ofertę