Oferta

Doradztwo prawne

 • Sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Zastępstwa procesowe przed WSA i NSA
 • Sporządzanie odwołań w postępowaniach kontrolnych i reprezentowanie klienta w trakcie i po kontroli podatkowej
 • Doradztwo w zakresie prawa karnego skarbowego
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy
 • Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi, celnymi i organami kontroli skarbowej na każdym etapie toczących się postępowań
 • Pomoc prawna we wszystkich sprawach prawnych związanych z działalnością gospodarczą
 • Porady z zakresu niemieckiego prawa podatkowego

Doradztwo podatkowe w Polsce

 • Audyt podatkowy
 • Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
 • Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
 • Doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn
 • Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
 • Nadzór podatkowy
 • Planowanie podatkowe
 • Pomoc w prowadzeniu inwestycji
 • Pomoc w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej
 • Księgi podatkowe